اهداف و فعالیت های موسسه
موسسه خیریه احسان با هدف یاری رساندن به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه و کم کردن مشکلات اجتماعی ، فرهنگی جامعه پا به عرصه گذاشته است .که بر این اساس و تفکر در زمینه های زیر مشغول به فعالیت می باشد .

1- فرهنگی : شامل کلاسهای علمی ؛ فرهنگی ؛هنری ؛انتشار نشریه و جزوه و کتاب ؛ برگزاری همایشهای مختلف ؛تاسیس آموزشگاه های غیر انتفاعی در تمام سطوح ؛ کلاسهای تقویتی و پیگیری و احیای هویت تاریخی شهر خنج ( میراث فرهنگی)و...

2- اجتماعی :شناسایی و کمک به افراد نیازمند ؛ اعطای وام و تسهیلات به افرا د نیازمند ؛ تشکیل هیات امنای مختلف جهت کار های عام المنفعه ؛ پرداخت کمک هزینه ازدواج و مسکن به جوانان نیازمند ؛ ایجاد فرصتهای شغلی و ...

3- بهداشتی درمانی :تشکیل کمیته های مشاوره ای ؛ تشکیل کمیته های مختلف بهداشتی درمانی و ...

4- ورزشی : برگزاری اردو ها و مسابقات ورزشی و ...

5- کمک به معلولین ذهنی و حرکتی و همکاری با سازمان بهزیستی و سایر نهاد های ذیربط با مسایل و مشکلات جامعه و ...

مشاهده سابقه پرداختهای خیرین